Aile hukuku 

Boşanma / Velayet / Nafaka / Soyadı / Nesebin Reddi / Mal Rejimi Tasfiyesi / Mehir Senedi Alacağı / Maddi Tazminat / Manevi Tazminat

Arabuluculuk

Uzman Arabulkuculu / Tüketici Hukuku / Ticaret Hukuku / İşçi İşveren Anlaşmazlığı

gayrimenkul hukuku

Tapu İptal Davası/ Müdahalenin Men’i / El Atmanın Önlenmesi / Sufa Önalım / Sükna Hakkı / Ortaklığın Giderilmesi / İntifa / İpotek Terkini

icra iflas hukuku

İstirdat Davası / Konkordato / İlamlı Takip / İlamsız Takip / Ödeme Emri / İcra Emri / İcra Hukuk Mahkemesi / İflas / İpotek / Çocuk teslimi

Avukat Süheyla Şahin

Hukuk tecrübe 
gerektirir

Konya doğumlu olup, ilk orta ve üniversite eğitimini Konya’da tamamlamıştır. 2000 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmasının ardından Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk  Ana Bilim Dalında yüksek lisans yapmıştır.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi ” konulu yüksek lisans tezi bulunan Avukat Süheyla Şahin’in Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk  Ana Bilim Dalında doktora çalışması devam etmektedir.


Adres

Akabe Mh. Yeniceler Cd. No: 92

Adalet Plaza A Blok 4. Kat

(Adliye Karşısı) 

42020 Karatay/Konya/Türkiye

Faaliyet
Alanlarımız

Aile
Hukuku

 • Boşanma
 • Velayet
 • Nafaka
 • Soyadı
 • Nesebin Reddi
 • Mal Rejimi Tasfiyesi
 • Mehir Senedi Alacağı
 • Maddi Tazminat
 • Manevi Tazminat


Miras
Hukuku

 • Tereke
 • Terekenin Paylaştırılması
 • Zümre Sistemi
 • Sağ Kalan Eşin Miras Payı
 • Tenkis Davası
 • Vasiyetnama
 • Miras Sözleşmesi


Gayrimenkul
Hukuku

 • Tapu İptal Davası
 • Müdahalenin Men’i
 • El Atmanın Önlenmesi
 • Sufa Önalım
 • Sükna Hakkı
 • Ortaklığın Giderilmesi
 • İntifa
 • İpotek Terkini


İcra İflas
Hukuku

 • İstirdat Davası
 • Konkordato
 • İlamlı Takip
 • İlamsız Takip
 • Ödeme Emri
 • İcra Emri
 • İcra Hukuk Mahkemesi
 • İflas
 • İpotek
 • Çocuk teslimi

Kira
Hukuku

 • Kat Mülkiyeti
 • Kira Sözleşmesi
 • Apartman Yönetimi
 • Site Yönetimi
 • Tahliye Davaları
 • Tahliye Tahahütnamesi
 • Tahliye Sebepleri
 • Fuzuli Şagil


İş ve Sosyal
Güvenlik
Hukuku

 • Kıdem Tazminatı
 • İhbar Tazminatı
 • Fazla Mesai
 • Yıllık İzin
 • AGİ Alacağı
 • İkale
 • Rücu Davaları
 • Bağkur
 • Sigortalı
 • Hizmet Sözleşmesi
 • Hizmet Tespiti
 • 5510 Sayılı Kanun


Ticaret
Hukuku

 • Şİrket Hukuku
 • Ticaret Ünvanı
 • Tacir
 • Ticaret Sicili
 • Kollektif Komendit Anonim Limited Şirket
 • Kooperatif
 • Sigorta Hukuku
 • Deniz Ticaret Hukuku
 • Sermaye Piyasa Kanunu

Bankacılık
Hukuku

 • Bireysel Krediler
 • İpotek
 • Aile Konutu Şerhi
 • Kredi Kartı Ücretleri
 • Kredili Mevduat Hesabı
 • Hesap İşletim Ücretleri


Uluslararası
Hukuk

 • Mülteci Hukuku
 • Vatandaşlık


Ceza
Hukuku

 • Hırsızlık
 • Kasıt
 • Taksir
 • İdam Cezası
 • Adam Öldürme
 • Kişilik Haklarının İhlali
 • Cezada İndirim Sebepleri


İdare
Hukuku

 • İdari Para Cezası
 • Kademe İlerlemesinin Durdurulması
 • Memur Disiplin Cezaları
 • Yürütmenin Durdurulması
 • İptal Davaları
 • Tam Yargı Davaları
 • Vergi Davaları

Son eklenen içeriklerimiz

T.C. ANAYASA   2.Bölüm Esas:  2013/3434 Karar: 2015/ […]
Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Mal Rejimine Konu Malların Açıkça […]
T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 2013/8-375 2013/520 17.4.2013 […]

Bize yazın